Voblery SALMO na dravce

Voblery SALMO na dravce

Chystáte sa na lov dravcov a nie ste si istý výberom voblerov? V našom prehľade nájdete, aké voblery sú najúčinnejšie na pstruhy, jalce či ostrieže, ale poradíme vám, aké voblery zvoliť na bolene, zubáče, šťuky či sumce.

Voblery SALMO na pstruhy


Pstruh patrí medzi najobľúbenejších a najviac  lovených dravcov na wobler, hlavne v severnejších a studenších tokoch a vodných nádržiach.

Pstruh dúhový je pôvodným druhom dovezeným zo severnej Ameriky a odchovaný je hlavne umelým výterom. Pstruh potočný je prirodzeným pôvodným druhom a vyskytuje sa hlavne v tokoch s prevažne štrkovým a skalnatým dnom. Top miestami na lov pstruhov sú úseky pod aj nad splavmi, prekážky, balvany, prítoky ale aj hlbšie pláne. V horúcich dňoch sú to tienené úseky pod korunami stromov a kríkov. Lov pstruhov je vysoko športovým zážitkom a prekabátiť väčšie jedince k útoku  je vrcholom športovej prívlače. Pre lov pstruhov je vhodné použiť UL výbavu a pstruhové špeciály.

 

Odporúčame:

Medzi top modely voblerov na pstruhy patria Minnow, Hornet, Butcher, Sting, Perch, Executor, Frisky, Bullhead, Fanatic...V období výskytu väčšieho náletového hmyzu, ako sú chrústy, včely a osy, je účinný povrchový lov s modelom Tiny. Tohto chrústika stačí nechať voľne splavovať a sem-tam s ním myknúť a pozvoľna potom priťahovať. Jeho účelom je imitovať do vody napadaný hmyz, ktorý sa všemožne snaží z nej uniknúť, a to je práve štartérom útoku pstruha. Nasadenie rôznych modelov je závislé od veľkosti lovených jedincov a charakter tokov či hĺbky vody, v ktorej ich lovíme.
voblery na pstruhy pstruhové voblery

Pstruh je rýchly predátor s dokonalým zrakom. Odtiene volíme podľa svetelných podmienok. Osvedčenými odtieňmi sú hlavne verné holografické imitácie farieb rybiek s výraznou kresbou šupín. Do horších svetelných podmienok sú výborné hlavne žlto-oranžové odtiene a červené. Tieto farby dokážu inak nevšímavého pstruha doslova nasrdiť a primäť k útoku. Pre lov lososovitých rýb sú niektoré modely vybavené špeciálnymi odtieňmi pstruha potočného, ale aj dúhového. Dôležitejším faktorom úspešnosti je však  správny výber a dokonalá práca s tým ktorým modelom voblera.

 

Voblery SALMO na jalce

voblery na jalce

Jalec je mnohými rybármi zaznávaná ryba, medzi vláčkármi je však naopak vysoko cenenou športovou rybou.

Lov hlavne väčších jedincov, neraz presahujúcich 50 cm, použitím UL výbavy je hotovým zážitkom. Veľké jedince sú veľmi opatrné a nedôverčivé voči voblerom. Aj keď sa jalec radí medzi tzv. biele ryby, je skôr dravcom, ktorý sa vo veľkej miere živí rybou mlaďou.

Odporúčame:

Najvhodnejšími modelmi voblerov na lov jalca sú Minnow, Sting, Hornet. V období, keď jalce uprednostňujú náletový hmyz, ako chrústy, včely či osy, je veľmi účinná napodobnenina chrústa - malé wobleríky Tiny. Tohto "voblerového" chrústika necháme voľne splavovať a sem-tam s ním myknete a pozvoľna potom priťahujte. Jeho účelom je imitovať do vody napadaný hmyz, ktorý sa všemožne snaží z nej uniknúť, a to je práve štartérom k útoku jalca. Pri voľbe farebných odtieňov je to obdobné ako u ostatných dravcov podľa svetelných podmienok.
 

Voblery SALMO na ostrieže


Ostriež patrí medzi častých obyvateľov viacerých hlbších vodných plôch s množstvom prekážok.

Je veľmi obľúbenou potravou viacerých dravcov, pričom je sám nekompromisným predátorom uprednostňujúcim vo svojom jedálničku rybiu mlaď, nevynímajúc vlastné potomstvo. Lov väčších ostriežov na woblery hlavne UL náčiním je naozajstným športovým zážitkom. Tak ako aj zubáč, je ostriež často lovený aj pre jeho kvalitné mäso. Tento krásny dravec je neraz neoprávnene radený medzi plevelný a nežiaduci druh.

Odporúčame:

Pre jeho lov na voblery môžeme odporučiť hlavne menšie modely woblerov, ako sú Hornet, Butcher, Minnow, Sting, Bullhead, Executor, Boxer.

Výber odtieňov je obdobný ako u „jeho bratranca“ – zubáča, pričom je známe, že zubáč neraz výborne reaguje na červenú farbu.  U viacerých dravcov sú za slnečného počasia účnné odtiene aj čierny a hnedý.

 

Voblery SALMO na bolene

voblery na bolene
Boleň je jediným dravcom medzi kaprovitými rybami. Patrí medzi najrýchlejších dravcov a obľubuje hlavne prúdy riek, rozhrania prúdov a miesta pod splavmi. Na týchto miestach loví povrchové rybky, ako sú beličky, plosky, jalčeky...
Odporúčame:

Pre jeho lov pomocou voblerov sú vhodné hlavne povrchové modely a rýchly plynulý ťah. Top modelmi sú SALMO woblery Thrill, Pop, Rover, Spittin Rover, Slider, ale aj klasické štíhle plávajúce modely Minnow a Sting. Najúčinnejšie sú prirodzené holografické odtiene rybiek, ktoré loví. Pri horších svetelných podmienkach to môžu byť aj trochu krikľavé odtiene, červenej, „ohnivej“, zelenej.
 

Voblery SALMO na zubáče

voblery na zubáče
Zubáč je nočný dravec, ktorý má vynikajúci zrak, a preto ho s úspechom môžeme loviť na prívlač voblermi aj pri horšej viditeľnosti.


Patrí do čeľade ostriežovitých rýb. Obľubuje hlavne hlbšie vodné plochy s množstvom prekážok a pobrežnej vegetácie, na riekach hlbšie úseky s rozhraním stojatej a prúdivej vody, miesta pod splavmi a okolo výpustných telies a na zlomoch lavíc. Hlavne za súmraku a v noci sa vydáva za loviť aj do plytčín, kde sa nachádzajú húfy rybiek.

 
Odporúčame:

Veľmi úspešnými modelmi woblerov na lov zubáča sú Butcher, Hornet, Minnow, Sting, Executor, Bullhead, Boxer, Frisky. Pre hlbinný lov z člna sú vhodné aj vertikálne modely voblerov ako Chubby Darter či Zipper. Okrem prirodzených odtieňov (biela ryba, ostriež), ktoré sú vhodné v čistej vode a za dobrých svetelných podmienok, zubáč vynikajúco reaguje na žltý, oranžový (výborná je kombinácia týchto farieb s červenou – „hot“ – tzv. horúca - ohnivá farba)  a biely odtieň.
 

Voblery SALMO na šťuky

Odporúčame:
voblery na šťuky

Salmo ponúka na lov šťuky voblery Pike (pike je v preklade šťuka a tá je kanibal, takže loví aj vlastné potomstvo), Jack, Perch (ostriež), väčšie Minnow, Executor, Slider pre povrchový lov. Pre lov v plytkých vodách volíme prevažne plávajúce modely (F) voblerov. Do hlbších vôd volíme potápavé modely (S)  voblerov a tzv. modely s hlbokopotápavou lopatkou s vrchným úchytom SDR (tieto modely majú agresívnejší kmit).


 

Odporúčané sú prirodzené farby v čistej vode v závislosti od obsádky rýb. Ak prevládajú ryby ostriežovité, tak volíme farbu voblera ostrieža, ak biele ryby, tak prirodzené striebristé až sivasté farby (vrátane holografických) jalca, plotice, podustvy či nosála, hnedá, modrastá a pod...V mierne prikalenej vode a za prítmia je vhodné použitie rôznych krikľavých až reflexných odtieňov (oranžová, červená, zelená....).  Väčšie jedince sú teritoriálne a majú svoje úkryty za rôznymi prekážkami (spadnuté stromy a konáre, rozhrania prúdov a hĺbok, zrázy, vodný porast, veľké skaly a balvany, okolie prítokov a výpustí...). Takéto miesta sú najvhodnejšie pre ich lov. Na stojatej vode ťaháme rýchlejšie s viacerými prerušeniami a napodbňujeme unikajúcu ale aj zranenú rybku. V tečúcej vode proti prúdu pomalšie. Po prúde rýchlejšie. Naprieč prúdu rýchlejšie, s viacerými zášklbmi špičkou prútu, imitujeme útek rybky pred predátorom.
 

Voblery SALMO na sumce

Odporúčame:

Pre najväčšieho nášho dravca sú vhodné hlavne väčšie modely voblerov,  ako sú Perch, Fatso Crank, Executor, Whitefish, Warrior.

U veľkých jedincov sumcov (šťúk, zubáčov, ale aj pstruhov) je známa jedna (takmer až) anomália. V určitých časových obdobiach a pri menšom výskyte väčšej koristi sa doslova až do prasknutia napchávajú rybou mlaďou. Takže aj pri love sumca nezaškodí občas vyskúšať aj menšie modely voblerov ako Butcher či Minnow, Hornet a Boxer (modely so zvukovou hrkálkou, akú má tento model, sú na sumca vysoko účinné). Sumec vidí veľmi slabo a skôr sa orientuje podľa čuchu, zvukových efektov a vibrácií, pričom vynikajúcim senzorom sú aj jeho fúzy.
 

Voblery SALMO na hlavátky

Hlavátka je kráľovnou našich horských a podhorských tokov a zároveň najväčšou u nás sa vyskytujúcou lososovitou rybou. Obýva hlbšie úseky ťažnej vody s dostatkom úkrytov, ako sú veľké skaly a balvany. Jej lov je vrcholom pstruhárskych vláčkárov, z ktorých sa mnohí práve špecializujú na jej lov. Ten si okrem dokonalého spoznania a zmapovanie teritórií hlavátky vyžaduje použitie pevnejšieho náčinia a aj väčších voblerov, ako sú Salmon, Fanatic, Whitefish a ale aj Perch, Executor, Frisky, Sting...


Výber odtieňov je obdobný ako u pstruhov. Pre lov losovitých rýb sú niektoré modely vybavené špeciálnymi odtieňmi pstruha potočného, ale aj dúhového.

 

Voblery SALMO na more


Pri love na mori musíme rátať s rybami rôznych veľkostí od makriel a sleďov až po veľké tresky, miene, ale aj lososy či barakudy, v závislosti od podnebia mora a výskytu jernotlivých studenomilných alebo teplomilných rýb. Voľba voblerov je závislá aj od hĺbky vody, v ktorej chceme loviť, ale aj od techniky prívlače. Môže to byť povrchový a hĺbkový lov alebo troling.
Odporúčame:

V zásade však volíme veľké a ťažké modely s rýchlym kmitom a s možnosťou efektívneho striedania pophybu a hĺbky vedenia. Pre morský rybolov sú vhodné modely: White Fish, Salmon, Fatso, Warior Crank....napr. ako sumec a veľká šťuka a + SLIM na hlbší lov. Úspešné sú aj veľké modely voblerov Perch, Minnow, Hornet, Sting, Boxer.
 
 

Voblery na bielu rybu

voblery na mreny
Okrem jalca môžeme na tie najmenšie modely voblerov, ako sú woblery Hornet, Minnov, Sting či Tiny loviť aj ostatné nedravé druhy rýb, ako sú mreny, nosále, podustvy, pleskáče dokonca aj veľké plotice. Pre ich lov je vhodné UL náčinie (u silnej a bojovnej mreny pevnejšie).SALMO VOBLERY:

MINNOW

HORNET

BUTCHER

STING

TINY

PERCH

EXECUTOR

FRISKY

BULLHEAD

FANATIC

BOXER

THRILL

POP

FATSO CRANK

FATSO

WARIOR CRANK

ROVER

SPITIN ROVER

SLIDER

všetky modely voblerov SALMO

 

Kompletný rybársky sortiment (udice, navijaky, multiplikátory, nástrahy, návnady, krmivá, dipy, sonary, člny, oblečenie, zavážacie loďky, atď.) nájdete v najväčšom rybárskom internetovom obchode, Háčik.sk. Tento web ponúka v rubrike Nákupný Poradca užitočné rady pri výbere udice a navijaku na rôzne rybolovné techniky, rybárskeho člna, vlascov, atď. Rovnako aj návody, tipy a rady, ako byť pri love vybraného druhu ryby úspešný, a to v rubrike Rybársky Poradca. V Rybárskom Blogu zas môžete vy sami popísať vaše skúsenosti (nielen) s lovom kaprov, ale aj sa zapojiť do diskusie.

055 / 6771666

info@azrybar.sk

Navrch stránky